Home / Leshana / Grammar / Introduction

Introduction

ܬܘܼܪܵܨ ܡܲܡܠܵܐ: ܗ̇ܝ ܝܕܲܥܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܵܝܫܝܼ ܝܠܝܼܦܹܐ
ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܠܸܟܬܵܒ̣ܵܐ ܘܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܕܠܵܐ ܚܸܠܛܵܐ.
القواعد (تورِص مَمْلا): هي معرفة تصون الإنسان من الخطأ عند الكتابة والتكلم.
ܐܵܬܘܵܬ̈ܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܦܘܼܠܛܹܐ ܒܩܵܠܲܝܗ̈ܝ ܡ̣ܢ ܒܵܠܘܿܥܬܵܐ
ܐ ܗ ܚ ܥ
ܐܵܬܘܵܬ̈ܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܦܘܼܠܛܹܐ ܒܩܵܠܲܝܗ̈ܝ ܡ̣ܢ ܣܸܦܘܵܬ̈ܵܐ
ܒ ܦ ܘ ܡܡ
ܐܵܬܘܵܬ̈ܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܪ̈ܬܝܼܡܹܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܲܬ ܠܸܫܵܢܵܐ ܘܫܡܵܓܵܐ
ܓ ܝ ܟܟ ܩ ܪ
ܐܵܬܘܵܬ̈ܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܪ̈ܬܝܼܡܹܐ ܡ̣ܢ ܪܹܫܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܘܟܵܟܹ̈ܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܹ̈ܐ
ܙ ܨ ܫ ܣ
ܐܵܬܘܵܬ̈ܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܪ̈ܬܝܼܡܹܐ ܡ̣ܢ ܪܹܫܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܘܟܵܟܹ̈ܐ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ
ܕ ܛ ܠ ܢܢ ܬ

دروس القواعد في اللغة الآشورية مأخوذة من كتاب الشماس سامي هرمزد. استراليا – سيدني 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *